3s metallurgi

För närvarande är metallurgi en del som inte bara har plastformningsprocesser och gjuterier, utan också efterfrågar strukturer i makrostyrkor. I detta föremål förskjuts försök på metallografiska mikroskop normalt.

Mikroskopi är en del som uppstod för några hundra år sedan. Men endast beroende på den yngre metoden användes mikroskop i metallurgi. I nuvarande tider behövs de under en bok med tekniska produkter. Idag på detta område är mycket eftertraktade metallografiska mikroskop, som rekommenderas bland annat att leta efter exemplar av metall eller deras genombrott. Det finns den senaste bildteknik som utförs på ogenomskinliga prov. Metallografiska mikroskop kan innefatta, bland andra, elektron mikroskop, som möjliggör analys av strukturen på atomnivå, och lätta mikroskop, uppvisar en lägre förstoring. Observationer utförs med hjälp av dessa verktyg är oerhört viktigt eftersom det här sättet kan vi hitta ett annat sätt att mikrosprickor i produkten eller deras initiering. Det är möjligt att beräkna fasbidrag samt exakt bestämning av enskilda faser. Som ett resultat kan vi ännu inte bestämma mängden och typen av inneslutningar, och många andra viktiga komponenter, med temat vision metallurgi. Till exempel ofta mikroskopiska observationer köpa nyskapade material till en viss observation av strukturen av materialet, så att i perspektiv, kan vi undvika många oönskade haverier.

https://neoproduct.eu/se/make-lash-ett-effektivt-satt-att-maximera-lash/Make Lash Ett effektivt sätt att maximera lash!

Användningen av metallografiska mikroskop är mycket viktigt, eftersom tack vare detta kan vi upptäcka materialfel. Det är alltid värt att ha den hanteringen av denna typ av utrustning är svårt. Från erfarenhetens sista känsla bör endast kvalificerade personer utföra det.