Arbetskodsbrytning pa jobbet

Utformningen av arbetslagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att ge en behaglig och hälsosamma arbetsförhållanden, och alla rätter och institutioner måste vara certifierade, CE-märkning.

Kankusta DuoKankusta Duo. Bra och billig åtgärd för bantning

Certifiering eller materiell bedömning av överensstämmelse är en mekanism för att systematiskt granska nivån där en specifik produkt uppfyller speciella krav (här och för säkerhetskrav. Certifiering av maskiner har få aspekter. Att hon utför en formgivare på designens eller producentens lager. Certifieringen kan utföras av mottagaren av produkterna eller en person som är oberoende av formgivaren, producenten eller mottagaren av produkterna.Maskincertifieringen infördes juridiskt genom direktiv 2006/42 / EG av den 17 maj 2006 i maskinernas historia. Den presenterades för det polska rättsrummet genom beslut av ekonomiministeren av den 21 oktober 2008 i huvudsak av de väsentliga kraven för maskineri (Journal of Laws 199, punkt 1228, som trädde i kraft den 29 december 2009.Maskincertifiering gäller själva maskinen, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyfttillbehör, kedjor, rep och bälten.Kriterierna för certifiering av maskiner för hela Europeiska unionen ingår i tillägg nr. Också till testamentet 2006/42 / EG med titeln: Viktiga hälso- och säkerhetskrav för planering och skapande av maskiner.Dessutom introducerar direktivet delningen av maskiner till särskilt svårt och annat.Certifiering av maskiner och anordningar som reglerar den höga risken i samband med deras drift och användning sker redan vid designtiden. Nya enheter och organisationer är föremål för certifiering under intern produktionskontroll.Sammanfattningsvis är alla rätter och organisationer som kan bygga på något sätt ett hot mot handlingen eller människors hälsa och ockupera utrymmet, certifierade, det vill säga bedömning av överensstämmelse.