Brandbekampningsteckningar

Testolan

Under försök att släcka bränder når många människor reflekterande vatten. Det är det viktigaste och mycket attraktiva släckningsmedlet. Brandmännen, brandbekämpningspersonal, går inte alltid för det. Att välja släckmedel önskar från garvningsmaterialet.

Skum brandbekämpningSkum släcker väl bland annat under bränder av brandfarliga vätskor, såsom bensin eller alkohol. Skummet kan inte användas för att släcka brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och allt som fungerar med vatten. Släckpulverna från serien har den fulla användningen.I förhållande till deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla viktiga material. Släckningsgaser, varav billigast är koldioxid, är säkra vid släckning av kolbränder, koks och svavel och metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Vatten å andra sidan fullbordar vår uppgift i kontakt med brinnande organiska fasta ämnen, såsom trä, papper, kol, halm.

Ångbrandsläckning eller ånga ångas som brandsläckningsmetodEtt liknande liv som vatten har ånga som brandsläckningsmedel. Förmodligen bor används vid bränning av det här materialet. Huvudskillnaden mellan ånga och vatten är att vattnet kan användas på okänt ställe, och ångan är endast i slutna rum med en kapacitet på högst 500 kvadratmeter. I större rum består driften av ångan ineffektiv. För att effektivt släcka bränder är det nödvändigt att inte bara kända släckningsmedel som är lämpliga för andra ämnen, men också grunden för användning och service inom brandområdet.