Brandskyddstank kst

Den flamlösa ventilen är ett verktyg som förhindrar att flammen kommer in i rummet. Denna explosionszon blockeras av en avstängningsventil.

Flamlös ventilation är ett sätt att skydda processapparater från de negativa effekterna av en explosion. Som en del av flamlös avluftning reduceras trycket från explosionen i utrymmet för anordningarna till en säker nivå. Om trycket når det förinställda numret är det öppningen av lossningspaneler eller explosionssäkra flikar. Med deras utsläpp i miljön införs för stort tryck, flamma och produkt oförbränt och bränt.Metoden för flamlös ventilation är i grunden att den är användbar i slutna rum, tack vare det faktum att brandens effekter inte kommer att tränga in i den skyddade apparaten.Det finns flera olika typer av enheter som kan binds inom ramen för flamlös ventilation. Det finns i synnerhet en treskikts säkerhetsplatta och en enkelsidig avlastningspanel.Skyddsplattan med tre skikt är konstruerad för att skydda mot alltför högt tryck eller vakuum genom att lindra explosionen.Uppgiften för en enkelskiktslättande panel är värt systemen från explosionens effekter, vilket leder till möjligheten att lindra explosionen. Den finner användning i cykloner, filter, silor, etc. Disken används också med framgång i isolationer där låg arbetstryck skapas. Enkelskiktets lindrande panel finner användning i storleken av livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den levande utvecklingen utvecklades inom sanitetsområdet och i processen med sterilisering. Skålen som lever städas genom SIP / CIP-metoden