Bygga en databas i excel

Företag som producerar eller säljer produkter har minst ett lager. Vi skiljer ett lager av färdiga produkter när och material. Båda är inriktade på korrekt lagring och beskrivning av enskilda materialmängder. Ett lager är en oskiljaktig egenskap hos ett visst företags logistikprocess. Under hans former bör hans arbete vara noggrant namngivet. Alla ska strikt hänvisa till viktiga logistikuppdrag som upphandling, arbete och distribution. I projektet för att förbättra företagstidningarnas funktion är det värt att implementera speciella datorprogram som underlättar placeringen av givna material och material. Drycker bland dem utgör en breddad databas av program, t.ex. optima. Optima Magazine är ett sätt att lagra och sälja.

Konstruktionen och driften är väldigt intuitiv. Dessutom kan du hjälpa till med handledningen. Steg för steg beskriver han arbetet i samband med fakturering, utgivning av försäljningshandlingar och utfärdande av korrigeringar. Varje kapitel föregås av ett schema med centrala redovisningskoncept. Tidningen modulen innehåller bland annat:Hur kör man en fraktkatalog?Hur lägger du till en ny artikel?Hur skapar man en extern utgåva?Beståndet görs på grundval av lagerdokument (Öppningsbalans, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, korrigeringar av dokument: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Genom att utfärda en given produkt organiseras en produkt från en given resurs (leverans samtidigt. Optima-tidskriftsprogrammet möjliggör att flera lager såväl nationellt som utländskt inom sektorn för en databas körs. De utarbetade MM-dokumenten visar överföringar mellan lager. I en tillgänglig och transparent lösning kan vi göra en inventering av tillgängliga lagervaror. Programmet innehåller en inventeringsfunktion som består av tre steg: utarbetande av inventeringsblad, tillägg av verkliga varupriser i lager, skapande av korrigerande handlingar. I handledningen hittar vi hur man skapar ett inventeringsblad, du kan också använda hjälpark.Ett effektivt organiserat lager med avseende på logistik och enkel dokumentation bidrar till den snabba överföringen av material mellan successiva celler i företaget.