Explosionsriskzoner

Det finns många arbetsplatser där människan utsätts för många faror. Börjar med bränder, skred, orkaner och slutar med översvämningar eller vilda djur. Hot finns, men tänker vi verkligen på det? Kanske