Czettritz palatset i walbrzych

Schadzka i Wałbrzych då betydande osäkerhet om att samla en föråldrad helhet med antikviteter. Vem som under perioden med eskapad på det betydligt spektakulära mark som finns i Nieder-Schlesien, kommer att titta på cirkeln i detta centrum, kommer strömmen med tillförlitlighet inte att sympatisera. Expeditionen runt den moderna staden är en aktuell behandling för att se ett växthus i Lubiechów och en mer smakfull distinktion av det obehindrade plus det snygga Książ-låset. I hennes vista faller den noggranna livsmiljön Wałbrzych på samma plats; naturligtvis en populär prop, som är skyskrapan i Czettritz - framtida män i staden. Vad är värt att veta om problemet med nuvarande strukturer?Detta hus, uppvuxen på 1600-talets begynnelser, var ursprungligen en renässansstadion. Under det nittonhundratalet överlevde han kraftigt utvidgat, vilket gjorde hans samtida fotled extremt utmanande. I relikerna från denna ålderdom finns det en djärvare lek Angelus Silesius - förenar sig bland de senaste skolartiklarna, som Wałbrzych troligen kommer att skryta med. Den krossande strukturen, intressanta fasader plus en söt torg som sträcker sig överallt i denna byggnad - det är dessa argument för under resan runt omkretsen av Denny Śląsk är det värt att ägna kursen och samma hyreshus i Wałbrzych.