Gynekolog dobczyce nfz

Kolposkop är en viktig enhet inom området gynekolog, så innan de köper en professionell göra spaning. När du skapar ett urval av optisk enhet som modell, be yttrande från fas faktorer, kostnaden & nbsp; är ingalunda & nbsp; faktor Nbsp viktigast &;. Det är bara att ha det alltför lågt pris kolposkop kan innebära dålig kvalitet, som tar upp nedsättande för grupper image , strömavtagare instabilitet och bristen på mjukvara till en specifik visuell bedömning av det insamlade materialet.

Bildkvalitet bör vara ett viktigt kriterium, för när du köper en colposcope är det bara parametrarna för det optiska systemet som är viktigast. Det är värt att vara intresserad av linsproduktionen från en specifik kolposkopisk modell och se om det optiska systemet har flera zoomlägen, och så stort är fokuseringsområdet, dvs bildfokusering. Kolposkopens noggrannhet är fortfarande ett mycket dyrt element, varför strömavtagarens arm måste säkerställa en fri och känslig trend i något plan. Den lämpligt balanserade strömavtagaren och användningen av en bra klass av pneumatiska manöverdon är andra viktiga egenskaper hos rätt utrustning.

När det gäller colposcope-lampan har traditionella glödlampor redan blivit anakronistiska, men ljusets stora kraft och erbjudandet om dess reglering är fortfarande viktiga. Moderna LED-dioder har lägre energibehov, vilket förlänger lampans livstid och tar bort risken för uppvärmning av testfältet. Den sista väsentliga aspekten vid inköp av en colposcope är produktens ergonomi, eftersom alla funktioner hos den aktuella optiska enheten på grund av den specifika karaktären hos gynekologen ska betjänas som en ensamstående.