Kassafel 30

För någon entreprenör kommer det förr eller senare att vara en punkt där han kommer att behöva förse sig med en skattemässig ficka för sitt företag. För närvarande finns det emellertid ett problem, eller är hon omedelbart villig till målet?Inte nu, han bör installera det först. Installation av kassa är inte så viktigt, jag tror att alla efter att ha läst detta dokument kommer att klara sig ensamma.

se.healthymode.eu African MangoAfrican Mango det bästa stödet till din viktminskning

Var behöver du verkligen börja?Det första steget är att köpa en posnet termisk kassaapparat. Det skulle vara exakt om vi gör det nästan 3-5 veckor tidigare, det kommer att ge oss att presentera oss den sista skålen utöver hans förmågor. Den tid som vi ägnar oss åt att träna med kål i ett icke-skattemässigt läge kommer att underlätta vår mycket senare produktion och spara många nerver, för att inte tala om våra kunders nerver.Om vi ​​redan är bekanta med bekantet med ett kassaapparat, ska vi meddela det berörda skattekontoret en dag före den planerade kontantbeskattningen.Meddelandet kan skrivas för hand.När du har skrivit in ett sådant uttalande bör du starta skattemodulen. Du kan naturligtvis göra det tidigare, men vi kan inte vara försenade med det här arbetet.Denna tjänst utförs av en auktoriserad kassasystem. Under tjänsten fyller servicetekniker också ut serviceboken, förutom att beloppet är förseglat med en ledningstätning med serviceteknikerens poäng.När du har inlett skattemodulen senast inom sju dagar måste du fylla i och skicka in ett annat dokument till det enskilda skattekontoret. Det finns sedan utskriften "Meddelande till skattebetalaren om platsen för installationen av kassaregistret". Ett sådant dokument tillhandahålls av en servicetekniker under avgiften utan kostnad. Ange alla uppgifter om ditt företag och kassaregistret på papper - dess serienummer, unikt, ange installationsplatsen och datum för skatter och syften.Det är värt att ansvaret för att lämna in ett sådant dokument ligger hos skattebetalaren. Vi rekommenderar och förvara den erhållna kopian av dokumentet.Efter "finansiering" av kassan utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnummer. Antalet som tillämpades på beloppet var till exempel en vattentät markör. Dessutom anges det i serviceboken i ett bra fält. Detta nummer erhålls alltid när du skickar in handlingar om skattebetalning i skattetiteln, ibland kan det sällan tas med brev.Vårt arbete kompletterat av tjänsten är oerhört viktigt. Det är varje skattebetalares skyldighet att ha henne inom området för att använda ett kassaapparat.