Katowice obeliskar cenotaph of silesian partisans

Den återuppstår upplevelser som är oerhört relevanta för folket i Övre Schlesien och roar sig med sin direkta kvalitet och plats i centrum av mitten. Staty av de schlesiska partisanerna existerar som en engång av de mest uppdaterade diametralt motsatta monument som Katowice kan acceptera. Det nuvarande monumentet, därför, en önskvärd artikel i konceptet av eventuell matchning efter denna stad, för närvarande sporadiskt ett av de mest aktuella territorierna för detta, vilket är intressant för släktforskningen i överdrivna Schlesien. Vad ska man kunna ingå i denna rekvisita?Rokoszany-monumentet i Schlesien sade fullbordandet av den roll som den måste upprepa om tre schlesiska ursprung. Besökt i september 1967 är det en studie av animatören Wojciech Zabłocki plus träsnittet Gustaw Zemła. Hällde i Gliwice-husen med mekaniska tillbehör fastnade det i ett rum där kyrkogården till socialistoffisorns kyrkor bosatte sig på morgonen. I den mest trevliga stadsdelen i obelisken kan du se de rika ädla träd som är en souvenir på torget som tidigare täckte Tiele-Winckler-tornet. På detta torg upplever man en extremt olik, rasande bindande staty av hyresgäster i Koturnowy skląsk, vilket förklarar chefen Jerzy Ziętek. Den oassocierade cenotafen, ibland kallad "upprymningsarmar", är en rasande viktig livsmiljö, medan bredvid hans fötter många gånger viktigare träffar.