Lastsakring

Säkerheten hos ekonomiska installationer är ett allvarligt inslag i den normala existensen av varje butik där människor utför, och arbetsuppgifterna visar en hög säkerhetsnedsättning. En av de största riskerna är risken för explosion och i antal är det värt att använda skyddet mot detta problem.

För att eliminera explosiva hot, passerar den perfekt den så kallade tentamen. cylinder hrd. Det finns nuvarande rätter dekorerade i ett läge vars kommando är att undertrycka explosionen i sin tidiga fas. Hdcylindern arbetar mot att skapa höga tryck, vilket minimerar risken för skador på installationen.

Cylindrarna i denna standard är utrustade med optiska sensorer, vars problem är detektering av gnistor, flammor och de första spåren av en explosion även i processer vars problem släcker de framväxande gnistorna.

Explosionen detekteras & nbsp; genom tryckgivare efter tidigare mätningar. Wzorost tryck över den tillåtna nivån, detektera flammor eller gnistor av detektorerna, resulterar i sändning av data till styrenheten, som startar processen för att avsätta en förändring ventil, så att de dispergerar väl de teman som ett resultat av undertryckande av en explosion.

HRD-cylindern visar stor tillförlitlighet, vilket gör det möjligt att skapa ett bra intryck av installationens säkerhet och vad det handlar om inuti butiken. Tack vare den snabba behandlingen och tidig upptäckt av oönskade förändringar i cylindern där en inflammatorisk substans eller gas söks, förhindrar det risk för explosion och brand. Utrustningen för denna variant är den huvudsakliga formen av växtskydd.