Luftdammsensor

ATEX-direktivet räknar med att säkerställa fri rörlighet för produkter omgiven av bestämmelserna i detta material på Europeiska unionens torg. Dessutom når det till att minimera och bäst eliminera risken för egendom från utrustning eller försvarssystem i grupper med risk för explosion, och vilken utrustning eller system som inte är anpassade till den.

https://plan50.eu/se/

Direktivet definierar de väsentliga kraven för atex som säkerhet och hälsoskydd i explosiva områden. Dessa önskemål gäller framför allt potentiella källor till människor som kan antända enheter i områden med risk för explosion. Samtidigt ansluts det till skyddssystem som är självupprättande under en explosion. Betydelsen av dessa skyddssystem är framför allt det största möjliga stoppet av en explosion, eller begränsar effekterna av dess nedbrytning. Atex-krav levereras samtidigt till säkerhetsapparaten. Denna apparat fokuserar på säker drift av apparater och dess egna skyddssystem, som kommer in i områden som riskerar explosion. Atex-kraven tar samtidigt hand om delar och komponenter som inte är under perioden för att utföra oberoende funktioner. Men de är viktiga främst eftersom de påverkar säkerheten för att vara både enheter och försvarssystem.I hela Europeiska unionen kan endast produkter som ingår i kraven i direktivet om den nya metoden och som främst uppfyller dessa krav marknadsföras.Bestämmelserna i ATEX-direktivet gäller endast nya produkter som släpps ut på marknaden för första gången. Det handlar också om de som skapats på grundval av Europeiska unionen, när och de som importeras till den europeiska gruppen.ATEX-direktivet omfattar:- nya produkter byggda i EU,- "som nya" produkter,- nya eller begagnade produkter importerade från Europeiska unionens spel,- nya produkter och "som andra" markerade av en kvinna som inte är deras verkliga producent.