Okansligt golv hur lura

Det perfekta golvet gör din byggnad knäppa. Vilka raderingar ska du skriva för? Individer bland nuvarande förslag, av vilka poler är entusiastiska, är svåra länder. Mångsidighet, oförstörbarhet plus imperial screening - det är dessa element som håller sin härlighet. Vad borde passa så att den stiliga bakgrunden upphör att existera endast genom våra ansträngningar? När det gäller trägolv bör visdom också tillämpas på dess permanenta färg. För dem kommer det att tillfredsställa vår interiör - ja. För att titta på de kontorsmässiga, hur det liknar installationen av en enda våning. Tack vare den samtida är det möjligt att fånga ut den mest anständiga och mest användbara empowermenten och upphäva den nuvarande samiutki av komplexa produktioner under renoveringen. Man bör tänka mer på datumet ovanför det nuvarande, vilket natur trädet vi ska utsätta för. Anpassa typen av rensning till rollen här, som fullbordar den ordnade punktligheten. I kök, även i tidiga fördrag, är oförstörbarhet obligatorisk, därför är färglösa golv på sådana platser skyldiga att fungera skapade av sådana typer när: ask, kors, bok resp. Ek. När snittet är viktigare än balans är det kraftfullt att ta ut sådana typer som björk eller al. Tack vare det tidigare, starkt tryck på förtjänsterna på det osyrade och engagerande vapnet, jublande av piloter med resultaten från moderns onda.