Rush abruptity

Brand är en särskilt förödande kraft. När han på den raka vägen hittar ämnen som är känsliga för bränning, utsätter han dem för bara förstörelse. En oförändrad förbränningsprocess kan få nästan allt material vi har - fasta ämnen, vätskor och gaser. I förhållande till produkten som bränns, är olika släckmedel anpassade för att hantera bränder. Det enklaste är vatten. Även om inte i alla exempel kan du ge det. Bränder eller pulver är också ganska vanliga vid bränder.Mindre känt är användningen av ånga för att undertrycka elden och förhindra dess överföring. Parets mindre popularitet visar troligen från nutiden, att den är rik startar endast i slutna utrymmen och endast för att släcka vissa bränder. Ånga som brandsläckningsmedel är inte användbart för att släcka brinnande skogar till exempel. Det betyder inte att du inte kan tjäna pengar genom att släcka brinnande trä. Ånga är en skicklig lösning bland annat vid bränder i bostäder som levererar trä för torkning, men arean på dessa fält kan inte vara 500 kvadratmeter.Ångblockeringsprocessen består i att applicera den under tryck till brandområdet. Som ett resultat är utspädningen av brännbara gaser i sin region, syrekoncentrationen minskar också, vilket i sin tur förhindrar dess utveckling, och efter några minuter går elden ut. Ett par antas inte bara för att släcka fasta bränder, men också för vätskor och gaser. I moderna fall måste emellertid eld endast spridas på en sluten torg. I det öppna området förlorar vattenånga dess effektivitet som brandsläckningsmedel.