Sparar energi pa en dator

Kontrollerande verksamhet är en mycket viktig sak i stort sett hela branschen, i många hem eller företag. Frånkopplarna och strömbrytarna innehåller många tillverkare på ett överkomligt sätt. Alla av dem ser till att systemen han föreslår gamla när de är mycket komplexa och matchade till avlägsna former.

De viktiga fördelarna med strömbrytare är utan tvekan små dimensioner, enkel installation och användning, men framför allt ett mycket stort utbud av extrautrustning.

Effektomkopplaren är en enhet som passar där strömmen når mycket långa tal. Dess viktiga uppgift är att skydda annan elektrisk utrustning mot effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Dessutom anpassar den sig till projektet för att styra strömflödet i den elektriska konstruktionen.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsomkopplare är driftspänning lägre än 1000V och deras lägsta kvalitet är brytare med avstängning. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligtvis 10 000 avstängningar.

När det gäller högspänningsströmbrytare respekteras de i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för utförande fungerar på kraften i form av en strömbrytare, men också på dess mekaniska styrka. Kretskort som tillverkas i dödtankteknik kännetecknas av en mycket högre kraft i samband med den extremt farliga stabiliteten hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare är vanligtvis kvalificerade på grund av det medium som används för att släcka bågen.