Stang foretaget och oppna en ny

Fast Burn Extreme

I framgång, om vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara vara intresserade av frågor som rör initiativet, utan också i kassan. Du kan inte glömma det, även om vi känner igen det som en spion som kontrollerar vår omsättning i kontanter och som kommer att ge all information till skatteverket när ett sådant problem uppstår.

Kassa och uppsägning av arbete? Denna fråga lägger så många entreprenörer. Ansvar skattebetalarna är planerad i regleringen av finansministern daterad 2013/03/14 r. I själva verket, kassaregister. Förresten reglerar bestämmelserna hela kassan i livscykeln, till och med från grunden för dess skapande hos producentens. De reglerar själva processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och att vi behöver reglering i lärande: utföra daglig rapport och periodisk fiscal, när sju dagar från det att slutförandet av arbetet i kassan måste betala en ansökan till skattemyndigheten för att göra ett minne läsa kassaregister. Vi måste returnera ansökan till skattkontorets chef för att avregistrera kassaregistret från listan. I slutet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassareminnet genom att göra en faktureringsrapport för hela kassans hela arbetstid. Detta bör ske i närvaro av en anställd hos skatteverket. Förordningen ålägger oss att utarbeta ett protokoll för att läsa innehållet i kassareminnet.Som ni kan se har rapporterna på planen en jämförelse av vad som har lästs ur kassan med den sista som jag använde i månads- eller kvartalsdeklarationer. För att förhindra en inte så fin situation, kommer ett intressant program att skriva ut rapporten för försäljningsperioden, som du kommer att kombinera med din momsavkastning. Du kommer att behandla chansen att göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att nämna att när vi skapar ansökan till chefen för kontoret om arbetet med att läsa skatteminnet, tillhandahåller vi information, eller som skattebetalare, använde vi lättnaden för skattekassan. Vi måste också slutföra förklaringen om användningen av kassaregistret. Om kassaregistret har använts under mindre än tre år måste vi återbetala det belopp som de använde för att köpa kassan.Som du kan se, slutar åtgärden och kassan är ett svårt företag som du måste ta. Om slutförandet av arbetet och den här likvidationen av kassaregisteret var i mindre än tre år - skulle vi behöva ge tillbaka den lättnad vi fick för skattebeloppet.