Vba listboxfiltrering

När det gäller industrins kraft går vi över till att skapa med behovet av att avlägsna damm, som är explosiva damm-luftblandningar. Så det finns de första processerna i kombination med bearbetning av hårt kol, trä i träsektorn, biomassa, organiska dammar som förekommer i livsmedelssektorn, organisering av damm i den kemiska sektorn etc. Atex dammsamlare är en explosiv dammsamlare som producerades tillsammans med EU: s Atex-direktiv.

För att avlägsna explosiva damm-luftblandningar räknar vi med enhetens kapacitet och kompletta installationer som görs i enlighet med grunddirektivet 94 / 9WE ATEX. Det kan vara ockuperat för att avlägsna damm som faller i explosionsklass St1 och St2. Våra filtreringssystem har 3D-kategorier. Det får dem att byggas var som helst, som klassificeras som ett farligt område samt i närheten av explosionsrisk 22.

Det finns två huvudmetoder för att säkra enheter:

ExplosionsdämpningsmetodDenna metod använder system som automatiskt svarar på inträde av snabbt tryck och kväver den resulterande explosionen i knoppen. Kroppen är utrustad med trycksensorer som upptäcker den explosion som uppstår, matar den till kontrollpanelen, som i sin tur börjar aktivera cylinderns ventiler med släckmetoden. Systemets responstid från explosionsdetektering till dess avskaffande är bara cirka 60 ms. Mycket stark undertryckning av den resulterande explosionen förhindrar skapandet av högt destruktivt tryck.

Metod för explosionDet sänker att använda alla typer av dekompressionsmembran eller paneler som ger explosionstryck från den skyddade enheten till utsidan. På detta sätt kommer trycket som finns i den skyddade enheten att reduceras till ett icke-farligt pris. Vi använder olika metoder för att tillverka tekniska membran: runda eller rektangulära, plana eller konvexa, med eller utan en brytsensor, tillverkad av kol eller syrafast. På grund av explosionsflammens yttre led, är det nödvändigt att ange farozonen i områdena bredvid membranet.

Dessutom används användningen av utsedda explosionsriskzoner inom fältet för en viss installation, alla dess egenskaper och segment i ett sådant system att de inte själva utgör grunden för skapandet av en dammantändningskälla.